Analysis
Hungarian Energy Office general consulting agreement 2005Uploaded: 1 of January, 2005

A megállapodásban szereplő témák:

  • a földgáz költség-felülvizsgálat kapcsán javaslat kidolgozása egy hőmérséklet-függő dinamikus földgáz árszabályozási mechanizmus kialakítására,
  • a CO2 kvóták létesítményszintű végső magyar allokációjának és várható költséghatásainak vizsgálata a villamos energia termelők szempontjából; az engedélykérelemhez benyújtott adatok elemzése alapján várható kibocsátások becslése,
  • a CO2 kibocsátási kvóták európai piacának vizsgálata,
  • tanácsadás a megújuló villamos energia támogatási rendszer módosítására, és
  • árszabályozással kapcsolatos metodikai és indexálási problémák kezelése