Kiadványok / Cikkek
Az Európai Bizottság LNG-, földgáztárolási és ellátásbiztonsági víziójaMegjelent: 2016. június 2.

Idén februárban, a tavaly lefolytatott négy hónapos konzultációt követően, az Európai Bizottság közzétette javaslatát a 994-es ellátásbiztonsági rendelet felülvizsgálatára, és körvonalazta LNG- és földgáztárolási stratégiáját. A dokumentumok közös célja a földgázellátás biztonságának és versenyképességének javítása a regionális szolidaritás és versenyképesség erősítésével. A “stratégia” kifejezés az LNG- és tárolói közlemény vonatkozásában némileg félrevezető, mert a Bizottság stratégia helyett egy meggyőző értékelést ad a kihívások és lehetőségek kiemelésével. Ellátásbiztonsági kitekintéséhez hasonlóan a harmadik energiacsomag teljes végrehajtását feltételező, piaci alapú megoldásokat kínál. Közép- és Délkelet-Európában a piacnak még fejlődnie kell ahhoz, hogy ezek a megoldások működőképesek legyenek, különösen ami az infrastruktúrát illeti. A Bizottság itt a Közép- és Délkeleti Gáz Összeköttetési (CESEC) kezdeményezés keretében azonosított kritikus projektekre utal, amelyek az Európai Hálózatfejlesztési Eszköz (CEF) támogatásával, az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség (ACER) felügyelete alatt megvalósuló határokon átnyúló költségmegosztással (CBCA) valósulhatnak meg. Az ellátásbiztonsági szabályok felülvizsgálata ezzel párhuzamosan a közös vészhelyzeti tervezés és válaszadás eszközeit intézményesítené. Bármilyen ésszerűek is a Bizottság megállapításai és szándékai az ellátásbiztonság javítására, javaslatai túlzóan ambíciózusak és jelenlegi formájukban aligha végrehajthatóak.