Kiadványok / Cikkek
A szlovák­-magyar határkeresztező gázvezeték kapacitás­kiosztásának rejtelmeiMegjelent: 2015. március 1.

Elkészült a régen várt szlovák-magyar határkeresztező vezeték. Bár még megoldásra várnak kisebb technikai problémák, elsősorban nem ezek az okozói annak, hogy a szállítások nem indulhattak el. A korábban céldátumként megjelölt 2015 januárjában még azt sem lehetett tudni, hogy milyen módon és mikor juthatnak a rendszerhasználók a kapacitásokhoz. Ahhoz, hogy megérthessük a régen várt határkeresztező vezeték kapacitás kiosztása körüli megtorpanást, röviden át kell tekintenünk a projekt létrejöttének körülményeit. Ezt követően fogalmazhatjuk meg, milyen elvek mentén kellene a kapacitásokat kiosztani ahhoz, hogy a vezeték megépítésével kitűzött célok teljesülhessenek.