Címke / megújuló energiák

Kapcsolódó elemzések

A szélenergia magyarországi bővítésének modellezéseFeltöltve: 2024. május 23.

Jelen tanulmány célja, hogy elemezze a szélenergia kapacitások magyarországi bővítésének piaci hatásait. A REKK Európai Árampiaci Modelljének (EPMM) segítségével megvizsgáljuk, hogy különböző szélenergia-beruházási forgatókönyvek különböző PV ...

Megújuló aukciós javaslatok az Energiaközösség országainakFeltöltve: 2024. május 23.

A projekt javaslatokat fogalmazott meg megújuló aukciók tervezésére és/vagy fejlesztésére az Energia Közösség országia számára, a legutóbbi magas árak és az európai legjobb gyakorlatok figyelembevételével. A projekt három eseményt foglalt magába egyet az ...

Koszovói Energiastratégia kidolgozásaFeltöltve: 2024. február 12.

A projekt célja a 2022-2031-es évekre vonatkozó Koszovói Energiastratégia kidolgozása, melyet a koszovói Energia Minisztérium koordinálásával, az EPMM villamos energia modell alkalmazásával készítettünk el. A stratégia fő fókuszában a villamosenergia ...

Tanulmány a magyarországi szélenergia-potenciálrólFeltöltve: 2023. december 13.

A szél- és a napenergia Európában és világszerte is a jövőbeni energiaigényünk kielégítésének kulcsfontosságú megújuló energiaforrásai. Míg a napenergia kis- és nagyméretű alkalmazása is folyamatosan és széles körben növekszik Európában, addig a ...

Egy hazai vállalat telephelyére tervezett naperőmű beruházás szabályozói környezetének és pénzügyi megvalósíthatóságának vizsgálataFeltöltve: 2023. október 9.

A projekt egy hazai vállalat telephelyére tervezett erőmű megvalósíthatóságát vizsgálta szabályozási és pénzügyi szempontból. Bemutatta a hazai villamosenergia piaci trendeket, a megújulóenergia-szabályozás főbb elemeit és a hazai napelempiac jellemzőit.

Közreműködés a frissített Nemzeti Energia- és Klímaterv elkészítésébenFeltöltve: 2023. szeptember 25.

Az Európai Unió tagállamainak a Nemzeti Energia- és Klímaterveiket frissíteniük szükséges 2024. június 30-ig. A NEKT-ek tervezetét 2023. június 30-ig kell elkészíteniük. A munka célja a NEKT-es szükséges háttérszámítások elvégzése, amelyet a HU-TIMES ...

Aukció alapú megújuló villamosenergia-támogatási rendszerek értékelése az Európai UnióbanFeltöltve: 2023. február 23.

Az EU 2018/2001 irányelv (RED II) 4. cikkének (8) bekezdése kötelezi az Európai Bizottságot, hogy értékelje az aukció alapú megújuló támogatási rendszereket. Ennek a tanulmánynak a célja az volt, hogy segítse a Bizottságot a Parlamentnek illetve ...

Gáz helyett szél? Mire lehet képes 3 GW új szélerőművi kapacitás Magyarországon?Feltöltve: 2023. január 10.

Az Energiaklub "Szélenergiát Magyarországon is! " című projektje keretében a REKK Európai Árampiaci Modellje (EPMM) segítségével azt vizsgáltuk, hogy különböző hazai beépített szélenergia-kapacitások milyen hatással lennének a hazai és európai ...

A közép-európai áramszektor ellenállóképessége a dekarbonizációs törekvések tükrébenFeltöltve: 2021. december 8.

A munka során a közép-európai áramszektor ellenállóképességét vizsgáltuk a szén kivezetés és az időjárás függő megújuló termelők térnyerésének (szél, nap) tükrében. Ma már nem kérdés, hogy a szénnek mennie kell az áramszektorból, azonban továbbra is ...

Tanulmány a a CESEC régió országainak együttműködésről a villamosenergia-hálózat fejlesztése és a megújuló energiaforrások terénFeltöltve: 2021. október 1.

Az elemzések részletes értékelést nyújtanak a költséghatékony megújulóenergia-projektek potenciáljáról és a kapcsolódó infrastrukturális követelményekről a CESEC-régióban, rövid és hosszú távon, 2030-ig, illetve 2050-ig. Az elemzés kifejezetten a ...