Címke / vízgazdaság
A vízgyűjtő, a vízkészlet, az infrastruktúrák és a vízhasznosítások egységes kezelése.

Kapcsolódó tartalmak

VÍZÉRTÉK” – Szoridaritás, Szerepvállalás Országos KonferenciaEsemény

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar közös szervezésében 2022. december-1-én került sor a„VÍZÉRTÉK” –SZOLIDARITÁS, SZEREPVÁLLÁLÁS ORSZÁGOS KONFERENCIÁRA. Az éves konferencia az ágazat legégetőbb ...

Bevezetés a víziközmű szabályozásba: Authority for Public Services Regulation, OmánEsemény

A három napos képzés a víziközmű szektort szabályozó hatóság fő feladatköreit tárgyalta, különös tekintettel a szabályozott iparágak felügyeletére és az árszabályozás alapjaira. A kurzus bevezető szintű, célja, hogy alapszintű, de átfogó képet adjon a ...

Városi hőszigetjelenség – Van-e elegendő vizünk a városi hőhullámok csillapítására?10:00 - 12:30, REKK WorkshopEsemény

A nyári hőmérsékletek emelkedésével, a hőhullámok gyakoribbá válásával a felforrósodó városi környezet egyre inkább veszélyeztetik a városi lakosok életminőségét és egészségét. A sűrűn beépített területek kimutathatóan melegebbé válnak, mint a külső ...

A fenntartható vízkészlet-gazdálkodás kihívásai"Tiszta víz és alapvető köztisztaság - az ENSZ 6. Fenntartható Fejlesztési Célja" konferenciaEsemény

Az ENSZ Közgyűlése 2015-ben fogadta el a fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó programját. A program gerincét, konkrét teendőit és céljait a Fenntartható Fejlesztési Célrendszer írja le (Sustainable Development Goals, röviden SDG). Az Ökopolisz ...

Ökoszisztéma szolgáltatások áttekintése a DrávánFolyódinamikai folyamatok, természeti folymatok és tájhasználati példák ökoszisztéma-szolgáltatás szemléletű értelmezése a Dráva magyarországi felső szakasza menténElemzés

Az elemzés a WiseDrava - „Bölcs vízgazdálkodás a Dráva mentén az ártéri erdők megőrzése érdekében” című program keretében készült. (LIFE17NAT/HU/000577)

Árvízkockázat csökkentése a Duna és mellékfolyói mentén, árterek helyreállításának segítségévelElemzés

A Danube Floodplain Interreg program fő célkitűzései a biodiverzitás megőrzés keretfeltételei között megvalósítható határokon átnyúló vízgazdálkodási tevékenységek erősítésére és az árvízkockázat csökkentésére vonatkoztak.

A Rába folyó jogszabályban kijelölt jobbparti szükségtározó igénybevételének költségbecslése és térségi gazdasági vonatkozásainak feltárásaElemzés

A Rába Sárvár alatti szakaszán mértékadó árvízi helyzetben az árvízi védekezésért felelős döntéshozók két védekezési stratégia közül választhatnak. Dönthetnek a fővédvonal szakaszokon történő intenzív védekezés mellett vagy igénybevehetik a Rába ...

Az újvidéki víziközmű-szolgáltató ivóvízhálózatának energiatakarékossági és üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentési potenciálja10:00-12:00Esemény

Az eseményen bemutatott projekt célja az újvidéki víziközmű-szolgáltató (ViKNS) ivóvízhálózatának energiahatékonysági fejlesztése volt. A munka során a DHI mérnök szakemberei kialakították az ivóvízhálózat hidraulikai modelljét, amellyel vizsgálni lehet ...

A Tisza-völgy árapasztó tározóinak szerepe az időjárási szélsőségek elleni védekezésbenEsemény

A Tisza menti árapasztó tározók kialakításáról az 1998-2001 időszak rekord árvizei után született döntés. Azóta megépült hat nagyméretű tározó, használatuk gazdaságosságát hidrológiai-közgazdasági modell futtatások igazolják. Az árvízi kockázat ...

Közgazdasági eszközök szerepe a vízzel kapcsolatos érdekellentétek kezelésében:szűkös vízkészletek elosztásaHidrológiai Közlöny 2021. 101. évf. különszámPublikáció

A vízhez történő kiszámítható hozzáférés a társadalmi jólét egyik alappillére. A gyakorlatilag korlátlanul hasznosítható készletek azonban a világ egyre kisebb részén állnak rendelkezésre. Magyarország pozíciója egyelőre jó, de a romlás jelei láthatók ...