Elemzések
A hazai távhő árszabályozás átalakításának lehetőségeiFeltöltve: 2014. augusztus 1.

A tanulmány célja az volt, hogy megvizsgáljuk a hazai távhőárszabályozás olyan irányú átalakításának lehetőségeit, ami elősegíti a távhőtermelői beruházások, különösen a geotermális távhőtermelési projektek megvalósulását. A tanulmányban áttekintettük a jelenlegi hatósági távhőárszabályozást és azt összevetettük az európai árszabályozási tapasztalatokkal. Az európai áttekintésben érintettük az Európában alkalmazott, a megújuló hőtermelés támogatását célzó eszközöket is. Ennek alapján kritikai értékelést adtunk a hazai távhőárszabályozásról és megfogalmaztuk az árszabályozás átalakítására, és a támogatási eszközök esetleges alkalmazására vonatkozó javaslatainkat. A javaslatok megfogalmazása során kitértünk a geotermális projektek technológiaspecifikus nehézségeit enyhítő lehetséges szabályozói eszközökre is.