Elemzések
Magyarországi szektorális biogáz piaci modellFeltöltve: 2012. május 1.

A kutatás célja a magyar biogáz termelés és hasznosítás gazdasági potenciáljának és kínálati görbéjének bottom-up modellezése volt 2020-ig. Részletes szektorális elemzést végeztünk a biogáz termelés három fő forrása szerint: hulladéklerakók, szennyvíztelepek és mezőgazdasági biogáz üzemek körben. Jelenleg a számos hasznosítási lehetőség közül a kötelező átvételi tarifával támogatott kapcsolt hő és villamos energia termelés a szinte egyedüli alkalmazási forma hazánkban. A kutatás emellett számba veszi mind a csak hő, mind a biometán hálózatra termelési vagy üzemanyagként való hasznosításának potenciálját és vonatkozó költségeit is.

A modellezéshez felépítettünk három üzemi szintű szektorális adatbázist. Az egyedi adatok felhasználásával bottom-up potenciál becslést és az egységköltségek révén kínálati görbe becslést készítettünk. Végül a három szektorális modell egyesítésével országos szintű bottom-up potenciál és kínálati modellhez jutottunk.

A modell segítségével szcenárióelemzéseket is végeztünk, hogy megvizsgáljuk a különböző szabályozási lehetőségek potenciálra és kínálati görbére vonatkozó hatását.