Elemzések
Összefüggések Magyarország és a balkáni régió villamosenergia-piacai közöttFeltöltve: 2008. január 1.

Tanulmányunkban a hazai áramár utóbbi időben tapasztalt jelentős emelkedésének magyarázatára vonatkozó leggyakrabban említett tényezőt, a balkáni árampiaci helyzetet és annak a hazai árampiacra gyakorolt hatásait elemezzük. Célunk a délkelet-európai árampiaci fejlemények hátterének feltárása, valamint a balkáni és a hazai árampiac összefüggéseit jellemző tényleges viszonyok leírása. A vizsgált kérdések megválaszolását részben egyszerű statisztikai elemzések segítségével, részben egy, a közép-európai és a délkelet-európai árampiacokat leíró számszerűsített egyensúlyi modell segítségével végezzük el. E modell segítségével konzisztens módon vizsgáljuk a közép- és délkelet-európai régió 14 országának keresleti és kínálati viszonyait, a régiót jellemző hálózati korlátokat, az adott korlátok és a tökéletes verseny feltételei mellett kialakuló nemzeti áram nagykereskedelmi árakat, illetve a régiót jellemző kereskedelmi áramlásokat.

Kutatásvezető
Kutatási terület
Megrendelő