Elemzések
Az európai földgázpiaci integráció célmodellje és eszközrendszereFeltöltve: 2012. május 1.

A REKK, a KEMA-val együttműködésben a Magyar Energia Hivatal felkérésére 2011-ben két részből álló tanulmányt készített az európai regionális áram- és földgázpiaci folyamatokról, a közös európai energia piac létrehozásának útiterveiről és a célmodellekről, illetve a lehetséges magyar piacintegrációs stratégiáról. Az első tanulmány a villamosenergia-piaci integráció célmodelljére fókuszált: bemutatta és értékelte a regionális piacok fejlődési irányait, és a kapacitásszámításra, valamint a különböző piacokra (másnapi piac, napon belüli piac, hosszú távú kapacitásjogok piaca, kiegyenlítő piac) kidogozott célmodelleket, a másnapi piacok összekapcsolásának lehetséges ütemezését, és javaslatokat tett a magyar piacintegrációs stratégiára. A második tanulmány a CEER által 2010-2011 folyamán kidolgozott földgázpiaci integrációs modell fontosabb elemeit vizsgálta, bemutatta az egyes integrációs eszközök működésének előfeltételeit, elemezte lehetséges következményeit, és értékelte azok gyakorlati megvalósíthatóságát, illetve javaslatokat fogalmazott meg a magyar integrációs stratégiára vonatkozóan.

Kutatásvezető
Kutatási terület
Kapcsolódó termék
Címke