Elemzések
Gázforrás- és kitermelési szerződés árverési programok hatása a gázpiacok fejlődésére MagyarországonFeltöltve: 2008. február 1.

Az Európai Unió gázpiacai meglehetősen koncentráltak, jellemzően az egykori monopolvállalat ma is vezető szerepet tölt be. A nemzeti versenyszabályozó hatóságok és az Európai Bizottság igyekeznek az inkumbens cégeket rákényszeríteni hosszú távra biztosított, elsősorban importból származó gázforrásaik egy részének 'felszabadítására', vagyis harmadik félnek való átadásra, jellemzően vállalatfelvásárlási engedélyek, illetve piaciszerkezeti vizsgálataikhoz kapcsolódóan. A projekt keretében két tanulmány készül. Az első az európai tapasztalatokat foglalja össze Dánia, az Egyesült Királyság, Spanyolország, Olaszország, Németország, Ausztria és Törökországán példáján keresztül. A kutatás arra keresi a választ, hogy vajon ezek a programok valóban javították-e a piaci likviditást és a versenyt az adott országokban. A második tanulmány az EON Földgáz Trade Zrt. 2006-2012 közötti gázfelszabadítási programjának első három évét vizsgálja, melynek megvalósítását a Bizottság az EON - MOL gázüzletági felvásárlás feltételéül szabta.

A Versenykultúra Központ támogatásával 2007-ben elkészítettük az európai gas release programok áttekintését. A mostani tanulmány a magyar gas és contract release programok tapasztalatait tekinti át. Mindkét program az E.ON-Mol felvásárlás jóváhagyásának Európai Bizottság által támasztott feltétele volt, és a végrehajtásuk az idén a harmadik évbe lépett. Tanulmányunkban a hazai program elemzésénél a szokásos piacelemzés részt kiegészítettük egy átfogó interjúsorozattal, melynek során a kiíróval, a szabályozó hatósággal, az EU megbízottjával és a piaci szereplőkkel is beszéltünk.

Kutatási terület