Elemzések
A gázpiac jövője a piacnyitás után, illetve hatása az ágazat szereplőire és a makrogazdasági folyamatokraFeltöltve: 2008. szeptember 1.

A FŐGÁZ és a BCE között kötött Innovációs alap terhére megvalósított kutatás 2008
szeptember-novemberében zajlott le. A kutatás eredményeként született tanulmány három elkülönült részből áll, az első részben az alábbi kutatási kérdésekre kerestük a választ:

• Az energiapiacok sajátosságai a természetes monopóliumok területén, az EU szabályozás helyzete és következményei.
• A magyar gázszektor szerkezete, a gáz iránti kereslet előrejelzése, az azt alakító tényezők.
• Az áralakulás előrejelzése a következő öt évre. Az olajárhoz indexált árazás jövője, a gáz-gáz árverseny kialakulást befolyásoló tényezők.
• A piaci szabályozás jelenlegi intézményei, ennek várható átalakulása.
• A JPE-k szabályozása, egyetemes szolgáltatás jövője.

A villamos energia piacnyitás után tapasztalt áremelkedés a KKV-k körében megismétlődhet a 2009-es gázpiaci piacnyitás során is. Ezért a 2009-es liberalizáció legnagyobb kérdése az egyetemes szolgáltatás körének határai, azaz milyen szinten lesz egyetemes szolgáltatásra jogosult a KKV szektor. A második részben ezért megvizsgáltuk, hogy egy gáz áremelkedés közvetlenül és közvetve milyen áremelési-többletkiadási hatásokat gerjeszt a gazdaságban. A számszerűsítéshez az Ágazati Kapcsolatok Mérlegének modelljét használtuk. Az alábbi kutatási kérdésekre kerestük a választ:

• Mely szektorok, piaci szereplők azok, akiket kevésbé, illetve nagyobb mértékben érint egy áremelés.
• Mely szektorok milyen mértékben tudják ezt áthárítani a további fogyasztókra.
• Hogyan változik a gazdaság szerkezete, milyen tovagyűrűző hatások jelentkeznek input-output elemzési technikákkal elemezve.
• Mekkora a folyamatok inflációgerjesztő hatása, mennyire jelentkezik ez a végfelhasználói árakban.

A kutatás harmadik fázisa során 2008. szeptember és novembere között a budapesti kis és középvállalkozások körében 600 elemű személyes megkérdezésen alapuló felmérést végeztünk a vállalatok gázfogyasztási szokásaira vonatkozóan. A felmérés alapján további kérdéseket is elemeztünk:

• Mi jellemzi a FŐGÁZ KKV szektorát a fogyasztás nagysága, szerkezete szerint.
• Hogyan lehet becsülni a kereslet árrugalmasságát.
• Melyek a szolgáltatóváltásra vonatkozó várakozások, az ezt befolyásoló tényezők.
• Egy esetleges gázkimaradás mekkora kárt okozna a KKV-k körében.

Kutatásvezető
Kutatási terület
Kapcsolódó termék
Megrendelő