Elemzések
A távhő árak és az arra ható tényezők közgazdasági és környezetvédelmi szempontú vizsgálataFeltöltve: 2005. január 1.

A tanulmány feladata a hazai távhőellátás lakossági terheinek vizsgálata, valamint javaslattétel azok mérséklésére, illetve a szolgáltatás versenyhátrányának csökkentésére. Ennek érdekében összegyűjtöttük az egyes szolgáltatók távhő-szolgáltatás árait és elemeztük az azokra ható tényezőket. A befolyásoló tényezők közül kiemelten vizsgáltuk a földgáz árának a távhőellátás áraira gyakorolt hatásait és a környezetvédelmi szempontok érvényesíthetőségét a távhőellátás versenyhátrányának csökkentésében.

A tanulmányban részletesen ismertetjük a távhővel ellátott lakások jellemzőit, a gáz árának alakulását, a gázárak szerkezetét és ennek hatását a távhő árakra. A tanulmány utolsó előtti blokkjában saját felmérésünk alapján bemutatjuk az összes távhővel ellátott település árainak alakulását és szerkezetét. A tanulmány utolsó része a környezetvédelmi szempontokat foglalja össze.

Kutatásvezető
Kapcsolódó termék
Megrendelő