Elemzések
A vízmegőrzés és újrahasznosítás természetes módszereinek összegzése a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben (2013-2014)Az élővizek védelme és hatékony használataFeltöltve: 2015. szeptember 19.

Növekvő ágazatpolitikai érdeklődés mutatkozik a vízmegőrzés természetre alapozott módszerei (Natural Water Retention Measures) iránt az élővizek állapotának javítása érdekében, amit ezek az intézkedések nyújthatnak a hidromorfológiai állapot javítás és a diffúz terhelések csökkentésének terén.

Érdeklődésük azon számos előnynek szól, amelyet az NWRM intézkedések nyújthatnak, valamint ezen intézkedések azon képességének, hogy egyidejűleg járuljanak hozzá a különböző Európai Uniós (továbbiakban EU) politikák, többek közt a következők célkitűzéseinek eléréséhez: a Víz Keretirányelv (WFD), az Árvízi Irányelv (FD), az EU Biodiverzitási Stratégia, az EU vízhiánnyal és aszállyal kapcsolatos akcióterve, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás uniós stratégiája5vagy a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv.