Elemzések
Szakértői tevékenység az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata számáraFeltöltve: 2016. január 14.

Az Országos Vízgyűjtő-Gazdálkodási Terv felülvizsgálatának előkészítése során hozzájárultunk az ex-ante gazdasági értékelés elkészítéséhez. A terv készítése során közgazdasági szabályozó-eszközökre épülő koncepció javaslatot állítottunk össze, amely a VGT 8.4.3-as fejezetébe épült be (Átfogó intézkedések - A Vízi szolgáltatások költségeinek visszatérülésére tett intézkedések). A gazdaság-szabályozási koncepció részletesen a 8. fejezet 8.5-ös mellékletéként található meg.

A szabályozási javaslatokkal érintett szakpolitikai területek:

  • az összetett célokat szolgáló állami tulajdonú vízgazdálkodási infrastruktúrán a közérdekű feladatok lehatárolása
  • a vízpótló és vízelvezető infrastruktúra árazása és az infrastruktúra kapacitásaival való gazdálkodás intézményi kereteinek kialakítása
  • a korlátos készletekkel való gazdálkodás intézményrendszerének elemei és a kialakítás folyamata

Hozzájárultunk továbbá a költség-megtérülés, az aránytalan költségek és az erősen módosított víztestek megítélését szolgáló módszertani útmutatók elkészítéséhez.

A Vízgyűjtő-Gazdálkodási Terv megtalálható az OVF honlapján

Az országos terv mellékletei és háttéranyagai az OVF honlapján