Elemzések
Infrastruktúra fejlesztési forgatókönyvek vizsgálata modellezésselFeltöltve: 2016. május 25.

Az elemzés célja, hogy a REKK – elsősorban gázpiaci modellezés segítségével – választ adjon arra, hogy egyes, a régiónkat érintő gázinfrastruktúra fejlesztési projekt-alternatívák, illetve azok kombinációinak megvalósulása milyen áramlásokat eredményezne a gázhálózaton, és hogyan érintené az FGSZ eszközeinek kihasználtságát és jövedelmezőségét.

1. Részfeladat: a Nord Stream kibővítésének hatásvizsgálata (NS2)
2. Részfeladat: az NS2 megépülése és a Turkish Stream 2 csöve és kapcsolódó déli infrastruktúratervek (TESLA, East Ring) vizsgálata
3. Részfeladat: az FGSZ infrastruktúrájának kihasználtsága és a jövedelmezőség vizsgálata kiválasztott szcenáriókra
4. Válsághelyzeti forgatókönyvek vizsgálata különböző szabályozási feltevések mentén