Elemzések
Alacsony karbonkibocsátású közlekedés esettanulmány összefoglalóENABLE.EU D4.2Feltöltve: 2019. szeptember 1.

Az esettanulmány célja volt, hogy 1) megismerje a környezetbarát, alternatív közlekedési módokkal kapcsolatos fogyasztói szokásokat, preferenciákat 2) feltárja az alternatív közlekedési módok elterjedésének legfontosabb szabályozási, műszaki és viselkedési akadályait, és 3) megvizsgálja azokat a bevált gyakorlatokat és lehetséges szabályozói megoldásokat, amelyek ösztönzik az egyéni, hagyományos meghajtású járművek használatáról való áttérést a környezetbarát, alternatív közlekedési módokra.

Az esettanulmány öt országra terjed ki, és közös módszertanon alapuló kvalitatív és kvantitatív kutatásra épít. A reprezentatív háztartási felmérés kérdőívében szereplő közlekedési témájú kérdések az utazási szokásokra és a közlekedési módok közötti választást befolyásoló tényezőkre kérdeztek rá ötféle úti céllal kapcsolatban: 1) munkahelyre/iskolába közlekedés, 2) vásárlás, 3) szabadidős tevékenység helyszíne, 4) gyermekek iskolája/óvodája és 5) a gyermekek egyéb tevékenységeinek helyszíne. A mélyinterjúk fókuszában az autómegosztás - mint az egyéni közlekedéstől való elmozdulás egyik lehetséges módja - állt. A kutatásban résztvevő országokban az autómegosztó rendszerek felhasználóival és érintettjeivel - szolgáltató vállalatokkal, szabályozókkal és érdekképviseleti szervezetekkel - készültek mélyinterjúk.

A kutatás zárójelentései az enable.eu projekthonlapon érhetők el:

D4.2|Synthesis report on the "low carbon mobility" case study