Elemzések
Csapadékvíz költségkalkulációs modellFeltöltve: 2020. január 3.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felkérésére a REKK tanulmányt készített a csapadékvíz elvezetés témájában. A tanulmány célja kalkulációs modell kidolgozása a hazai egyesített rendszerben a csapadék-víz elvezetéshez rendelhető költségek meghatározására. A kutatás során áttekintettük a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat és a MEKH által biztosított releváns szolgáltatói adatokat, interjúkat készítettünk egyesített csatornaredszert üzemeltető hazai szolgáltatókkal – közülük kettőnél csapadékvíz díjat is alkalmaznak -, a DHI Hungary Kft kollégái pedig alvállalkozóként mintaterületi modell futtatásokat végeztek számunkra, hogy jobban fel tudjuk mérni a csapadékesemények költségekre gyakorolt hatását.
A tanulmányban áttekintettük a hazai víziközművek érintettségét, bemutattuk az egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetés sajátosságait, a külföldi költség-lehatárolási és díjképzési gyakorlatot. Javaslatot tettünk a költség-leválasztás módszertanára, de érveltünk amellett is, hogy az egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetés kérdéskörét egy szélesebb körű csapadékvíz-gazdálkodási szabályozás részeként, nem pedig önállóan érdemes kezelni.