Elemzések
Modellezési támogatás a magyarországi Nemzeti Hosszú Távú Tiszta Fejlődési StratégiáhozFeltöltve: 2020. december 15.

Minden EU-s államnak ki kell dolgoznia a Nemzeti Hosszú Távú Tiszta Fejlődési Stratégiáját, amely bemutatja, hogy milyen eszközökkel és milyen módon kívánja elérni 2050-re a nettó zéró ÜHG kibocsátást. A REKK modellezéssel segítette a Stratégia kialakítását, és vezető szerepet játszott a különböző dekarbonizációs forgatókönyvek megalkotásában. A munka során a HU-TIMES modell, illetve egy makroökonómiai modell – a GEM – iterációjára is sor került. A REKK három forgatókönyvet – egy Ölbe Tett Forgatókönyvet, illetve két alternatív dekarbonizált forgatókönyvet – vázolt fel, elemzett és számszerűsítette ezek hatását az energiaszektoron belül, bemutatva, hogy mekkora addicionális költsége van a karbonsemlegesség elérésének, hogyan alakul az energia-összetétel, illetve az egyes alszektorok ÜHG kibocsátása a különböző szcenáriók esetén.