Elemzések
BIOSCREEN CEE - Biomassza fenntarthatósági kritériumok a megújuló energiaforrásokért Kelet-Közép EurópábanFeltöltve: 2021. szeptember 8.

A projekt célja, hogy elősegítse azon szakpolitikai lépéseket Bulgáriában, Magyarországon és Romániában, amelyek biztosítják a biomassza alapú energiatermelés fenntarthatóságát. Ennek érdekében a projekt elején elemezzük a három ország a jogszabályi környezetét és stratégiáit mind a forrásoldalon (főként az erdészeti szektorra koncentrálva), mind az energetikai felhasználás terén. Az országelemzésekben rámutatunk, hogy az erdők fenntarthatósága mennyire van veszélyben rövid- és hosszútávon, és javaslatokat fogalmazunk meg a döntéshozók számára. Megállapításaink és javaslataink a Nemzeti Energia és Klímaterv 2023-as felülvizsgálata során is segíthetik a döntéshozókat.

A projekt második felében a bolgár, román és magyarországi WWF-irodák egy-egy mintatelepülésen keresztül megvizsgálják, hogy helyi szinten milyen potenciális lehetőségek vannak a tűzifa-felhasználás hatékonyságának növelésére és a tűzifa-felhasználásból eredő légszennyezés mérséklésére, szemléletformálás és műszaki beavatkozások által.

A projektet az „Európai Klímavédelemi Iniciatíva” (EUKI) támogatja. Projektpartnerek: Energy Agency of Plovdiv (Plovdivi Enegiaügynökég), bolgár, a magyar, és a román WWF-irodák. A projekt 2022. szeptemberéig tart.

Kutatásvezető
Kutatási területek
Kapcsolódó termék

A kutatás a REKK Alapítvány támogatásával jött létre.