Elemzések
Az újvidéki víziközmű-szolgáltató ivóvízhálózatának energiamegtakarítási és üvegházhatású gáz-kibocsátás csökkentési potenciáljaFeltöltve: 2021. szeptember 23.

Az újvidéki víziközmű-szolgáltató (Vodovod i kanalizacija Novi Sad, ViKNS) ivóvízhálózatán felmértük az energiamegtakarítási lehetőségeket és vizsgáltuk, hogy azok gazdaságilag életképesek-e, azaz, hogy a hasznok (megtakarított energia, csökkenő karbantartási költségek) meghaladják-e a költségeket (elsősorban az energiatakarékossági intézkedések beruházási költségét).

A munka a mérnöki és gazdasági szakértelem együttesét igényelte. A projektcsapat kialakította a hálózat hidraulikai modelljét, azonosította az energiatakarékossági intézkedéseket, majd szimulálta azokat a hidraulikai modellben, hogy így meg lehessen határozni a különböző napszakokban megtakarítható villamosenergia mennyiségét. Ezután következtett Szerbia villamosenergia-piacának vizsgálata. Megbecsültük a villamos energia jövőbeli értékét, így lehetővé téve a megtakarított energia értékének számszerűsítését. A forgatókönyvek karbonlábnyomát is felmértük. Az energiamegtakarítási forgatókönyvek különböző költség- és haszonelemeit egy költség-hasznon-elemzésben vetettük össze.

A projektet a Nyugat-Balkáni Zöld Központ társfinanszírozta (www.wbgc.hu) és a következő három szervezet szoros együttműködésével valósult meg:

• a ViKNS, mint a projekt kedvezményezettje (https://www.vikns.rs/)

• a REKK az energiapiacok és a közgazdaságtan területén meglévő szaktudásával (https://rekk.hu/)

• a DHI Magyarország pedig a hidraulikai modellépítéssel és üzemeltetési szakértelmével (https://worldwide.dhigroup.com/hu/)

A projekthez az alábbi workshop kapcsolódott.

Az elemzés eredményei elérhetőek 6 nyelven.