Elemzések
A Víz Keretirányelv megvalósításában rejlő lehetőségekAz EPI-WATER FP7-es Kutatási program részeredményeiFeltöltve: 2013. december 6.
A kutatás eredményeinek jobb megismertetése érdekében több, egy-egy résztémára fókuszáló magyar nyelvű összefoglalót készítettünk.

A Víz Keretirányelv a vízpolitika európai csúcs-jogszabálya, a víz szerteágazó hatásrendszere miatt a horizontális környezeti jog-érvényesítés kulcs eleme is. Benne van a lehetőség, hogy a természeti erőforrás-gazdálkodásunk alap intézményévé váljon.

Ugyanakkor a Víz Keretirányelvben rejlő gazdasági és környezeti lehetőségeket kontinens szerte nem sikerült még kiaknázni.

Az EPI WATER kutatási programunk a közgazdasági szabályozóeszközök vízpolitikai célok érdekében való alkalmazását vizsgálta. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy ezeknek az eszközöknek a használatát akadályozza a döntéshozói félelem attól, hogy a vízszolgáltatások és vízhasználatok kedvezményezettjeit szembesítsék az általuk használt szolgáltatások költségeivel. Ugyanakkor a kutatás eredményei arra hívják fel a figyelmet, hogy a közgazdasági szabályozóeszközök alkalmazásából származó hasznok nagyobbak, mint az érintettek egy részénél jelentkező költségek. Racionális közgazdasági tere van a megegyezéseknek.

Tapasztalatunk a kutatás hazai folyamatával kapcsolatban pont az, hogy a víz hasznosításából származó lehetőségek kihasználatlanságát ma Magyarországon jellemzően a gazdasági érdekek összehangolásának hiánya okozza. Ennek az összehangolásnak az eszközei lehetnek a közgazdasági szabályozóeszközök.

A hogyanra hoz példát a Víz Keretirányelv kapcsán írt anyagunk