Elemzések
Összefoglaló az épületenergetika lehetséges jövőbeli forrásainak áttekintésérőlFeltöltve: 2011. december 1.

Jelen kutatás célja azon lehetséges pénzügyi források feltérképezése, melyek a 2012-2020 periódusban potenciálisan elérhetőek lesznek épületenergetikai beruházások központi finanszírozásához. Üvegházhatású-gázok (ÜHG) kibocsátási kvótáinak eladásából és az energiapiac működését torzító támogatások csökkentéséből eredő pénzügyi forrásokat számszerűsítettünk ennek érdekében.
Az elemezett források a következők voltak:

  • ÜHG emissziós jogok eladásából eredő bevételek, magukba foglalva az EU ETS és nem ETS szektorait, valamint a légi forgalom és a Kiotói emissziós jogokat (AAU-k)
  • A villamos energia végfogyasztói árában érvényesített támogatások: ezek közül a szénfillér, az energetikai dolgozók és nyugdíjasok kedvezményes tarifája és a kapcsolt támogatások kerültek vizsgálatra.
  • A direkt költségvetési támogatások az energetikai szektornak: a kedvezményes ÁFA támogatást a távhőpiaci végfogyasztóknak és a minimálisan előírt EU-s energiaadókra nyújtott felmentés.