Elemzések
A negatív árak hazai áramtőzsdén történő bevezetésének várható hatásai a villamosenergia-rendszer működésére és az ellátásbiztonságraFeltöltve: 2011. szeptember 1.

A piacintegrációs folyamat számos harmonizációs igényt vet fel a résztvevő országok részéről. Vannak olyan szabályok amelyek harmonizációja elengedhetetlen, ugyanakkor van a szabályoknak egy olyan csoportja, amelyek harmonizációja egyelőre nem egyértelműen szükséges az integrációhoz. Ilyen például a negatív árak intézményének bevezetésének kérdése.

A cseh-szlovák-magyar piac-összekapcsolás küszöbén hazánknak is döntenie kell a negatív piaci árak megengedéséről, esetleg későbbre való halasztásáról, vagy teljes elutasításáról. A tanulmány ezt a döntést kívánja a téma hátterének, a várható hatásoknak, a szükséges módosításoknak bemutatásával, feltárásával segíteni.

A tanulmány első része a negatív árak bevezetésének nemzetközi hátterét és magát a negatív ár jelenséget tárgyalja, valamint nemzetközi kitekintést nyújt olyan országok eseteinek összefoglalásával, ahol már a negatív árak intézménye bevezetésre került.

A tanulmány második részében elsőként regionális kontextusban elemezzük a negatív árak bevezetésének várható hatását. Az elmúlt év minimumáras időszakainak vizsgálata, a várható piac-összekapcsolási folyamat módjának és hatásainak elemzése, illetve a régió villamosenergia-rendszereinek rugalmasságvizsgálata révén elemezzük a várható hazai hatásokat.

Végül a villamosenergia-piac olyan részterületeit vizsgáljuk, amelyeket a negatív árak intézményének bevezetése befolyásolhat, esetleg szabályozás-módosítást igényelhet.

Kutatásvezető
Kutatási terület
Kapcsolódó termék
Megrendelő