Elemzések
Országtanulmány a horvát áram- és földgázszektor működésérőlFeltöltve: 2011. június 1.

A tanulmányban bemutatjuk és elemezzük Horvátország áram- és földgázszektorának keresleti jellemzőit, termelési szerkezetét és infrastrukturális adottságait. Részletesen ismertetjük a piacliberalizációs folyamat állapotát, a kialakult piacszerkezetet, illetve a vonatkozó fontosabb szabályozásokat és tarifaelemeket. A tanulmány végén felvázoljuk az ország áram- és gázpiacának várható fejlődési irányát és ütemét, valamint regionális piacszimulációs modellünk alkalmazásával nagykereskeskedelmi áramár-előrejelzéseket készítünk a 2020-ig terjedő időszakra.

Kutatási területek
Kapcsolódó termék
Megrendelő