Elemzések
A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés versenyképessége és szabályozási kérdései MagyarországonFeltöltve: 2010. december 1.

A kutatás célja annak vizsgálata, hogy mennyiben indokolható a magas hatásfokú, kapcsoltan hőt és villamos energiát termelő erőművi technológiák kötelező átvételi körben való támogatása. A kutatás a következő kérdésekre terjed ki:

  1. A kapcsoltan hőt és villamos energiát előállító technológiák támogatására alkalmazott nemzetközi gyakorlat bemutatása.
  2. A kapcsoltan termelő erőművek versenyképességének összehasonlítása a hagyományos erőművekkel.
  3. A jelenlegi kapcsolt termelés villamosenergia-piaci versenyre gyakorolt hatásának elemzése.
  4. A kapcsolt termelők által el nem számolt társadalmi hasznok elemzése.
  5. Szabályozási javaslatok megfogalmazása a kapcsolt erőművekre vonatkozóan, amelyek elősegítik egy piackonform támogatási rezsim kialakítását.