Elemzések
A hazai földgáz-felhasználás előrejelzése 2012-2015-reFeltöltve: 2012. október 1.

Jelen tanulmányban bemutatjuk az elmúlt évek hazai földgáz-felhasználásának alakulását és előrejelzést adunk a 2015-ig várható gázfogyasztására. A gázkereslet előrejelzését három külön szegmensre végezzük el:

  • Háztartási és kommunális szektor
  • Villamosenergia-termelés és távhőszektor
  • Ipari és egyéb célú gázfelhasználás

A fenti szegmensek gázfogyasztásának előrejelzése során döntően statisztikai regressziós módszereket használunk, amelyek a múltbeli és a jelenlegi gázfogyasztás, illetve különböző tényezők között mutatnak ki összefüggéseket. Emellett a villamosenergia-termelő létesítmények földgáz-felhasználását a REKK által fejlesztett Európai Árampiaci Modell segítségével becsüljük meg.

Kutatásvezető
Kutatási terület
Kapcsolódó termék