Események / Workshopjaink
Beszélgetés a hazai villamosenergia-piac árait befolyásoló tényezőkről2015. június 25. - REKK PiacMonitoring Klub

A piaci elemzések rendszeresen foglalkoznak a magyar és német árampiac - mind hosszú távú, mind rövid távú - termékeinek árkülönbségével. Az elmúlt évek során, egy átlagosan 8-10 EUR/MWh-s felár alakult ki a futures piacok termékei között, mely nemcsak tartós, de növekvő tendenciát is mutat. Ez komoly terhet ró a hazai energia-fogyasztó vállalatokra, ami az ország számára is jelentős versenyhátrányt jelenthet. Az elemzésekben időről-időre felbukkannak olyan elemek, melyek magyarázatul szolgálhatnak ezen árkülönbségre, igazi konszenzus azonban nem alakult ki egy-egy ilyen elem fontosságát illetően.

Beszélgetésünk célja azon kockázatok és jelenségek feltérképezése, melyek magyarázatul szolgálhatnak a fennálló felárra. A kockázatok csökkentése lehetőséget biztosíthat egy versenyképesebb gazdaság kialakítására, így érdemesnek tartjuk e lehetőségek közös megvitatását és értékelését.

Térkép
Kapcsolódó termékek

Az esemény a REKK Alapítvány támogatásával valósult meg.