Oktatás / Egyéb képzések
Energia Közösség Szabályozói képzése2017. május 18-19.

A 2017-ben életbe lépett tarifa Network code kötelező érvényű szabályokat határozott meg a gáz szállítói infrastruktúra tarifáinak meghatározásával kapcsolatban. A joganyag hatalmas területet ölel fel és végrehajtása mind szabályozói, mind rendszer-üzemeltetői oldalról komoly kihívást jelent. A módszertan megértését és a számításokat megkönnyítendő a REKK excel alapú szimulációs játékot fejlesztett, melyet a másfél napos tréningen csapatokban próbáltak ki a résztvevők. Az egyes szimulációs körök között szakmai előadások hangzottak el a tarifa network kód implementálásának kiemelt kérdésköreiről az ACER, a TSO és a szabályozó hatóság képviselőitől is. A kurzus résztevői köre (13 fő) az Energia közösség tagállamainak szabályozói képviselőiből, az Energia közösség titkárságának, az ACER-nek és az ENTSOG-nak a képviselőiből állt.

A tréning programja és az előadások megtalálhatóak az Energia Közösség honlapján.

Fotóalbum