Kiadványok / Piaci jelentés
Jelentés az energiapiacokról 2011. évi IV. számMegjelent: 2011. december 1.
A szabad kapacitások beszűkülése a szlovák–magyar határon:okok és következmények | A magyar ingyenes CO2-allokációs tervek | Az európai árampiaci integráció útiterve | Szabályozásra szomjazva: jelentős változások várhatók a hazai víziközmű-szolgáltatásban

Tartalomjegyzék

A szabad kapacitások beszűkülése a szlovák–magyar határon: okok és következmények

Elemzésünkben az októberi szlovák–magyar határkeresztező aukción végbement kapacitásszűkülést mutatjuk be, és ennek hatásait, illetve okait keressük a villamosenergia-nagykereskedelemben.

Szerző: Kotek Péter
A magyar ingyenes CO2-allokációs tervek – SZET-re hangolva

A 2013-tól életbe lépő új ETS Direktíva szerint az erőművek már csak aukció útján juthatnak szennyezési jogokhoz. Ez alól kaphatnak felmentést egyes újonnan csatlakozott tagállamok, ingyenes kiosztást biztosítva erőműveiknek. Írásunk bemutatja a derogáció tervezett hazai megvalósításának sajátosságait, számba véve annak lehetséges piaci hatásait.

Az európai árampiaci integráció útiterve

2011 nyarán több portál is hírül adta, hogy elindult a cseh–szlovák–magyar másnapi villamosenergia-piacok összekapcsolását célzó projekt. A 2011. május 30-án aláírt közös szándéknyilatkozatnak megfelelően Csehország, Szlovákia és Magyar- ország átviteli rendszerirányítói (CEPS, SEPS, MAVIR), villamosenergia-tőzsdéi (OTE, OKTE, HUPX) és energetikai szabályozó hatóságai (ERU, URSO, MEH) célul tűzték ki, hogy 2012 második negyedévére alakítsák ki az összekapcsolt más- napi piacot, és lehetőség szerint még ugyanabban az évben kerüljön sor az így összekapcsolt piacok közép-nyugat-európai (CWE) régióhoz való csatlakozására. A következőkben arra teszünk kísérletet, hogy segítsünk elhelyezni a fenti projektet az európai integrációs folyamatokban. Ennek érdekében röviden ismertetjük az európai piacok összekapcsolásának intézményi kereteit, majd bemutatjuk annak eszközrendszerét és tervezett ütemtervét

Szabályozásra szomjazva:Jelentős változások várhatók a hazai víziközmű-szolgáltatásban

A magyar víziközmű-szolgáltatásban napjainkban jelentős változások zajlanak. Készülőben van a víziközmű-törvény, amely több évtizedes hiányt hivatott pótolni. Az ágazat jelenleg széttagolt, tulajdoni és vagyoni viszonyai nehezen áttekinthetők, hiányzik a peremfeltételeket meghatározó verseny-, piac- és árszabályozás. A következőkben bemutatjuk az ágazat működését jellemző és befolyásoló tényezőket, valamint felvázoljuk azokat a sajátosságokat, amelyek a víziközmű-szolgáltatást – mint a hálózatos iparágak egyikét – jellemzik. Rövid kitekintést adunk arra vonatkozóan, milyen piacszabályozási megoldások léteznek a szektorban Európában. Majd ismertetjük azokat a következtetéseket, amelyeket célszerű figyelembe venni az ágazat szabályozásának kialakításánál.

Szerző: Csuport László