Kiadványok / Piaci jelentés
Jelentés az energiapiacokról 2012. évi I. számMegjelent: 2012. március 1.
A 2012-es rendszerszintű tartalékok beszerzésének eredményei | A piacnyitás óta eltűnt a földgázpiac majdnem negyede | Kereskedőváltási aktivitás az áramszektorban | Infrastruktúra-fejlesztési szabályozás: uniós versus tagállami kompetenciák

Tartalomjegyzék

A 2012-es rendszerszintű tartalékok beszerzésének eredményei

A rendszerszintű szabályozási tartalékok beszerzésének módszertana az elmúlt évben jelentős változáson esett át, ami pozitív hatást gyakorolt a beszerzési költségek nagyságára. Cikkünkben elsősorban a szekunder, illetve tercier szabályozási tartalékok 2012. évre történő beszerzésével foglalkozunk. Bemutatjuk a MAVIR által alkalmazott módszertan új fejleményeit, majd áttekintjük és értékeljük a tavaly év végén megtartott verseny- tárgyalás eredményeit.

Szerző: Selei Adrienn
Zsugorodik a torta:A piacnyitás óta eltűnt a földgázpiac majdnem negyede

Az idei, szinte tavaszi időjárású november és december után már lehetett olvasni, hogy bajban van a földgázszektor, és az sem véletlen, hogy a „Hideg telet!” a földgázos konferenciák gyakori elköszönő kívánsága. Érdemesnek találtuk ezért összefoglalni, hogyan is alakult az elmúlt években a hazai földgázfogyasztás, van-e jól látható tendencia, és vajon minden csak az időjárás szeszélyeire vezethető-e vissza, vagy egy hideg telet előidéző sámán leszerződtetése sem elegendő már a „boldog békeidők” fogyasztási szintjének visszahozásához.

Szerző: Szolnoki Pálma
Kereskedőváltási aktivitás az áramszektorban

A magyar villamosenergia-piacon az elmúlt egy- két évben a kis- és nagykereskedelmi verseny a korábbi évekhez képest jelentősen megélénkült, bár hozzá kell tennünk, hogy a kiskereskedői árampiacon tapasztalható kereskedőváltási akti- vitás továbbra is lényegesen alacsonyabb, mint a nagykereskedelmi szegmensben. Cikkünkben a jelenlegi szabályozási és piaci feltételrendszer keretei között megvalósuló kiskereskedelmi verseny tükrében vizsgáljuk az elmúlt évek szolgáltatóváltási aktivitását

Szerző: Selei Adrienn
Infrastruktúra-fejlesztési szabályozás:Uniós versus tagállami kompetenciák

Az utóbbi évben számos uniós kezdeményezés látott napvilágot az infrastrukturális beruházások szabályozásával kapcsolatosan: szakpolitikai állásfoglalások és jogszabály-módosítások sora kísérte az Európai Bizottság azon törekvését, hogy a villamosenergia- és földgázinfrastruktúra-fejlesztés folyamatának lökést adjon. Ezen kezdeményezések jelentős hangsúlyeltolódást eredményeznek a szállítóhálózatokkal (azon belül is elsősorban a határkeresztező vezetékekkel) kapcsolatos hatáskörök tekintetében: a beruházási tervek engedélyezésével kapcsolatos tagállami kompetenciák fokozatosan alárendelődnek bizonyos normatív szabályoknak, illetve a Bizottság döntési jogosultságainak. Ebbe a folyamatba illeszkedik a Bizottság transzeurópai energia-infrastruktúrával kapcsolatos rendelettervezete, mely 2011 októberében került az unió jogalkotó szervei (az Európai Parlament és a Tanács) elé. A következőkben áttekintjük, hogy ezen jogszabályi kezdeményezés a korábbi szabályozáshoz képest milyen további hatásköri eltolódást eredményez a tagállamok és a Bizottság között.

Szerző: Kerekes Lajos