Kiadványok / Piaci jelentés
Jelentés az energiapiacokról 2012. évi II. számMegjelent: 2012. június 1.
A balkáni térség szárazságának hatása a magyar nagykereskedelmi villamosenergia-árra | Dekarbonizációs elképzelések Európában | Biogáz potenciálbecslés Magyarországra | A gazdasági növekedés előrejelezhetősége villamosenergia-fogyasztási adatokkal

Tartalomjegyzék

A balkáni térség szárazságának hatása a magyar nagykereskedelmi villamosenergia-árra

2011 különösen száraz év volt Európa-szerte, a Balkán országait pedig az átlagosnál is jobban sújtotta a csapadék hiánya. A térség az utóbbi 50 évben nem látott szárazságot tapasztalt, a száraz időjárást megérezték a régió országainak vízerőművei is. Cikkünkben azt vizsgáljuk, hogy az év második felében a megszokottól jelentősen elmaradó balkáni vízenergia-termelés milyen mértékben járulhatott hozzá ahhoz, hogy 2011 harmadik negyedévétől a magyar villamosenergia-árak elszakadtak a régiós és a német áraktól

Szerzők: Mezősi András, Hum Antal
Dekarbonizációs elképzelések Európában

Az utóbbi években az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi tárgyalások és megállapodások nyomán kirajzolódó emissziócsökkentési célkitűzések ismeretében számos vizsgálat és tanulmány született arról, hogy milyen eszközök alkalmazásával, milyen lehetséges fejlődési utakon keresztül valósítható meg az európai gazdaság dekarbonizációja, vagyis üvegházhatású gázkibocsátásának 80%-os csökkentése. A következőkben az európai gazdaság dekarbonizációjáról készült tanulmányok alapján áttekintjük, hogy a különböző szektorokban milyen emissziócsökkentési potenciálok rejlenek, majd ismertetjük a főbb dekarbonizációs eszközöket és bemutatunk néhány lehetséges dekarbonizációs forgatókönyve.

Bottom-up biogáz potenciálbecslés

A REKK 2011 végén a magyar biogáztermelés és -hasznosítás gazdasági potenciáljának és kínálati görbéjének 2020-ig kitekintő bottom-up modellezését helyezte kutatása középpontjába. Részletes szektorális elemzést végeztünk a biogáztermelés három fő forrása, a hulladéklerakók, a szennyvíztelepek és a mezőgazdasági biogázüzemek körében.

A gazdasági növekedés előrejelezhetősége villamosenergia-fogyasztási adatokkal

Írásunkban statisztikai-ökonometriai módszerekkel azt vizsgáljuk, hogy a magyarországi áramfogyasztás mennyiben alkalmas a GDP-növekedés rövid távú előrejelzésére. Elemzésünk részben negyedéves, részben éves adatokon alapul: 1998-tól rendelkezésre álló negyedéves adatok az ENTSO-E számai, míg az 1990–2010 közötti időszakra az éves adatelemzést az Eurostattól származó és nettó végfelhasználást mutató adatokból végeztük.

Szerző: Hum Antal