Kiadványok / Piaci jelentés
Jelentés az energiapiacokról 2013. évi III. számMegjelent: 2013. szeptember 1.
Közös érdekű energetikai infrastruktúra-fejlesztési projektek az Energia Közösségben | Nukleáris erőműépítés kockázatai | A hazai primerenergia-felhasználás előrejelzése 2020-ig | Európa LNG-importja 2020-ig

Tartalomjegyzék

Közös érdekű energetikai infrastruktúra-fejlesztési projektek az Energia Közösségben

Amint azt már korábban megírtuk, az EU egy közös transzeurópai infrastruktúrafejlesztési terv alapján választja ki a közösségi szinten prioritást élvező fejlesztési projekteket. Az Energia Közösség szintén elvégezte a saját (elsősorban balkáni) régiója számára kiemelt jelentőségű áram- és gázpiaci infrastruktúra-fejlesztési projektek kiválasztását. A REKK egy nemzetközi konzorcium tagjaként részt vett a javasolt projektek közösségi szempontú értékelésében. Cikkünkben bemutatjuk a javasolt és a kiválasztott közösségi érdekű projekteket, és értékeljük azok várható hatását a magyar gáz- és árampiacokra.

Nukleáris erőműépítésHatáridő-túllépés, költségeszkaláció, kivitelezési kockázatok

Cikkünk hasznos és gazdag adalékot kínál a nukleáris erőműfejlesztéssel kapcsolatosan kibontakozóban levő vitához: hogyan is alakulnak az atomerőmű-építések során megfigyelhető határidő- és költségvetés–túllépések, valamint az egyéb kivitelezési kockázatok, a nemzetközi tapasztalatok szerint.

Szerző: Kerekes Lajos
A hazai primerenergia-felhasználás előrejelzése 2020-ig

Egy olyan kutatásunkról adunk összefoglalót, amely a magyar primerenergia-felhasználás előrejelzése céljából készült a Fejlesztési Minisztérium számára. 2020-ig adtunk prognózist néhány kiemelt ágazat, valamint a magyar gazdaság egészének energiafelhasználására vonatkozóan. Kutatásunk számottevő csökkenést jelez előre 2020-ig mind a hazai végsőenergia-fogyasztásban, mind a primerenergia-felhasználásban. Cikkünkben bemutatjuk, hogy ez elsősorban milyen energiaintenzitási, gazdasági növekedési és forrás-összetételi hatásokkal magyarázható.

Lehetőségek egy globalizálódó piaconEurópa LNG-importja 2020-ig

Cikkünkben a globális LNG-piacok egyre növekvő európai befolyásával foglalkozunk. Az európai gázkereslet növekedését az itteni gázkitermelés hanyatlása és a nemzetközi kínálat bővülése kíséri, vagyis szép jövő előtt áll az európai cseppfolyósított földgáz-behozatal. Mindez persze meghatározó jelentőséggel bír az európai gázárak szempontjából.

Szerző: Hum Antal