Kiadványok / Piaci jelentés
Jelentés az energiapiacokról 2013. évi IV. számMegjelent: 2013. december 1.
Második legjobb opció? Az Európai Unió novemberi közleményének ajánlásai a kapacitásmechanizmusokra vonatkozóan | Kis tőzsdekörkép | A lakossági és tercier szektor energiafelhasználásának modellezése | Ágazati különös adók

Tartalomjegyzék

Második legjobb opció?Az Európai Unió novemberi közleményének ajánlásai a kapacitásmechanizmusokra vonatkozóan

Az Európai Bizottság, a kapacitásmechanizmusok tárgyában 2012-ben indított nyilvános konzultációt követően, 2013 novemberében közleményt adott ki a megújuló energiaforrások támogatását és a villamosenergia-termelő kapacitások megfelelő rendelkezésre állását (generation adequacy) elősegíteni hivatott állami beavatkozásokkal, valamint ezekkel összefüggésben a keresletoldali rugalmassággal kapcsolatosan. Jelen cikkünk célja bemutatni a Bizottság legfontosabb, a kapacitásmechanizmusokkal kapcsolatosan tett megállapításait és javaslatait.

Szerző: Hum Antal
Kis tőzsdekörkép

Írásunk az európai villamosenergia-tőzsdékről szól, melyek az utóbbi években a piac-összekapcsolási projektek révén a piacintegráció elsődleges eszközeivé váltak. A nemzeti piacok egyre szorosabb integrációja ugyanakkor erősödő versenyhelyzetet teremt az egyes tőzsdék között. Cikkünk rövid áttekintést ad azon európai tőzsdékről, melyek a közeljövőben a HUPX potenciális versenytársai lehetnek a szervezett piac működtetésében.

Szerző: Kotek Péter
A lakossági és tercier szektor energiafelhasználásának modellezése

A Nemzeti Energiastratégia kiemelt célja az energiafogyasztás mérséklése és ezáltal az energiafüggőség csökkentése. Az elmúlt években a lakosság és a tercier szektor primerenergia-felhasználásában jelentős visszaesés figyelhető meg, amit akár egy kedvező folyamat kezdetének is tekinthetnénk. Vajon ez a visszaesés az energiahatékonysági beruházások megvalósulásával és az új építésű, energiahatékony lakások számának növekedésével magyarázható, vagy pusztán a gazdasági válsággal? Esetleg más okok állnak a háttérben? Hogyan alakul várhatóan a lakosság és a tercier szektor energiafelhasználása a következő évtizedekben? Írásunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Ágazati különös adók

Írásunk célja az iparág szereplőit sújtó egyes adók sajátosságainak részletes bemutatása, rövid kitekintéssel az európai helyzetképre. Tárgyaljuk az év elején jelentősen módosított Robin Hood-adót, a már hatályon kívül helyezett ágazati különadót, a 2013 januárjában új adónemként bevezetett közművezeték-adót, valamint kitérünk az iparűzési adó legutóbbi módosítására. A téma aktualitását az adja, hogy becsléseink szerint a különadók révén az iparágtól a központi költségvetésbe áramoltatott idei bevétel a 2013. évre tervezett társaságiadó-bevétel 29%-át teszi ki, ami azt mutatja, hogy a szektortól várt közvetlen adóbevétel aránya az ágazati különadó kivezetése ellenére sem csökken jelentősen.