Kiadványok / Piaci jelentés
Jelentés az energiapiacokról 2014. évi II. számMegjelent: 2014. június 1.
Az ukrán válságból eredő lehetséges embargó hatásai | Az európai palagáz-kitermelés kihívásai | Az okos villamosenergia-hálózatok helyzete Európában | A kötelező átvétel alkonya

Tartalomjegyzék

Az ukrán válságból eredő lehetséges embargó hatásai

Cikkünkben az Ukrajna és Oroszország közt kibontakozó újabb politikai válság által okozott ellátásbiztonsági kockázatokat vizsgáljuk. A gázszállítások felfüggesztése, vagy egy esetleges embargó esetén egyaránt számottevő orosz földgáz importtól esnek el Közép-Kelet Európa országai. Modellezési eszközökkel megbecsüljük, hogy a kieső források pótlása mekkora áremelkedést váltana ki a régióban, illetve hogy a fogyasztás milyen mértékű korlátozásával lehetne kiváltani a kieső importforrásokat. Elemzésünkben több eltérő mértékű, eltérő ideig tartó, és eltérő időpontban bekövetkező importkiesés hatásait is megvizsgáljuk.

Az európai palagáz-kitermelés kihívásai

Írásunkban az európai palagáz-kitermelés jelenlegi helyzetét és várható jövőjét vesszük górcső alá. Röviden áttekintjük az Európai Bizottság és az uniós tagállamok palagáz-kitermeléssel kapcsolatos szabályozói hozzáállását, majd az Egyesült Királyság és Lengyelország példáján bemutatjuk, milyen eszközökkel próbálják a nem-konvencionális készletek kiaknázását tervező országok elősegíteni a kitermelés megindulását. Amerikai szakértőnk, Nolan Theisen igen plasztikusan érzékelteti az Európa és az Egyesült Államok közötti kontrasztot, felvázolva, milyen feltételeket kellene a térség országainak megteremtenie ahhoz, hogy a nem-konvencionális készletek kitermelése érdemben megindulhasson.

Szerző: Nolan Theisen
Az okos villamosenergia-hálózatok helyzete Európában

Elemzésünk áttekinti az európai okos hálózatok kiépítésében elért előrehaladást, bemutatja az egyes tagállamok - eltérő - beruházási stratégiáját, és bepillantást enged a költség-haszon elemzések néhány érdekes részletébe, különös tekintettel a projektek finanszírozása során felmerülő dilemmákra és a megtérülést meghatározó tényezőkre. A cikk kitér a hazai helyzetre is, összefoglalva a benyújtandó költség- haszon elemzést megalapozó legfrissebb tanulmány eredményeit.

Szerző: Hum Antal
A kötelező átvétel alkonya

Az Európai Bizottság környezetvédelmi célú állami támogatások jövőbeni megítélésére vonatkozó iránymutatásait mutatjuk be. A vonatkozó dokumentumban megfogalmazott szabályok lényegében megpecsételik a hosszú ideig töretlen népszerűséget élvező kötelező átvételi (FiT) rendszerek sorsát. Elemzésünkben részletesen bemutatjuk, milyen feltételeknek kell megfelelniük a jövőbeni megújuló támogatási rendszereknek ahhoz, hogy elkerülhetőek legyenek az uniós szervek és a tagállamok közti jogviták.