Kiadványok / Könyvek
A 2004-es bővítés hatása az Európai Unió energiaszektoráraMegjelent: 2006. július 1.

Tartalomjegyzék

Rövid távú ellátásbiztonsági kockázatok

A fejezet arra keresi a választ, hogy az unió 2004. évi bővítése okozott-e számottevő problémákat az EU belső energiapiacain. Ezek hatásait illetve a rájuk adandó válaszokat is taglaljuk elemzésünkben.

Szerzők: Tóth András István, Szolnoki Pálma, Mezősi András, Kaderják Péter
Piacnyitás és verseny

Az Európai Unió 2004-es bővítése mind az új belépő tíz tagállamban, mind a régi tagállamokban megváltoztatta az energiapiacokat. Ebben a fejezetben bemutatjuk, milyen hatással volt a bővítés az országokra és az unióban tevékenykedő energiapiaci vállalatokra. A tanulmány kettős fókuszú: a villamosenergia- és gázpiacokat vizsgáljuk, de nagyobb hangsúlyt fektetünk az új tagállamokra.

A fejezet bemutatja, milyen különbségek vannak az árazásban s a keresletben az EU-15 és az EU-10 között. A földgáz ára drámai áremelkedésen ment keresztül az összes tagállamban. 2000 óta a végfelhasználók számára értékesített földgáz ára Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában a piacnyitással párhuzamosan nőtt.

Szerző: Michael Carnegie LaBelle
Megújuló energiaforrások

A fejezet a következő kérdésekre keresi a választ:

 • Mennyiben tesznek eleget az új tagállamok a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos uniós elvárásoknak?
 • Növekedett-e a megújuló energiatermelő beruházások (állami és magán) volumene a 2004-es bővítés hatására?
 • Az új szabályozási keret és a megnövekedett beruházási tevékenység eredményezett-e nagyobb megújuló részarányt az energiamérlegben?
Szerzők: Szolnoki Pálma, Pató Zsuzsanna, Szajkó Gabriella, Mezősi András
Energiahatékonyság

A fejezetben arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen hatása volt a bővítésnek az energiahatékonyságra? Vajon az új tagállamok gazdaságai kevésbé energia-intenzívek, és ha igen, mi az energiaintenzitás csökkenésének oka? Végrehajtják-e az új tagállamok az uniós direktívákat, vagy csak papíron felelnek meg azoknak? Három évvel a bővítés után annak hatásai már észlelhetőek kell, hogy legyenek és fontos tanulságokkal szolgálhatnak. Ez magában foglalja a bővítés tényleges hatását az energiahatékonyság területén, és a következő bővítések során alkalmazható jó gyakorlatok azonosítását. A következő kérdéskörökön keresztül értékeljük a bővítés hatását:

 • Csökkentette-e az energiaintenzitást az új tagállamokban a szabályozás változása és a megnövekedett beruházási kedv?
 • Mennyire felelnek meg az új tagállamok az előírásoknak az energiahatékonyság támogatásában?
Szerző: Pató Zsuzsanna
Szabályozói keretek és implementációs kapacitás

Az energiapiaci Aqcui-k fogják össze azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyek minden uniós tagállam számára kötelezőek. Ez a tág meghatározás többek közt a következő részterületeket fedi:

 • Versenyjog
 • Tiltott állami támogatások (például a szénipar támogatása)
 • A belső energiapiac (energiapiaci liberalizáció és verseny fejlesztése a villamos energia és gázpiacokon)
 • A megújuló energia támogatása
 • Energiahatékonyság
 • Ellátásbiztonság

Mivel a megújuló energiák támogatásával és az ellátásbiztonsággal már foglalkoztunk a tanulmánykötetben, az elemzés kifejezetten a 2003/54/EC, 2003/55/EC irányelvekre és 1228/2003 és 1775/2005 rendeletekre fókuszál. A fejezetben tárgyaljuk a nemzeti energiaszabályozó hatóságok adminisztratív kapacitásaival.

Szerző: Michael Carnegie LaBelle
Szerzők