Kiadványok / Piaci jelentés
Jelentés az energiapiacokról 2010. évi III. számMegjelent: 2010. szeptember 1.
Ukrán gázpiac a gázválság után | A kapcsolt termelők felülvizsgálatának hatása a hőértékesítési árakra | Karbonmentes európai villamosenergia-termelés 2050-re? | Az egyetemes szolgáltatás szabályozása a hazai és a szomszédos országok árampiacain

Tartalomjegyzék

Ukrán gázpiac a gázválság után

A 2009. januári gázkrízis óta eltelt időszak lényeges változásokat hozott mind az ukrán–orosz gázkereskedelmi kapcsolatokban, mind az ukrán piac szabályozásában. Cikkünkben ezeket a változásokat tekintjük át, felmérve azoknak a hazai gázárakat és a gázellátás biztonságát érintő hatásait.

A kapcsolt termelők felülvizsgálatának hatása a hőértékesítési árakra

Cikkünk azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a kötelező átvételi rendszer kapcsolt villamosenergia-termelőket érintő változása milyen mértékű áremelést válthat ki a távhőellátásban.

Karbonmentes európai villamosenergia-termelés 2050-re?

Az Európai Unió 2009 decemberében mindent elkövetett Koppenhágában, hogy megegyezésre bírja a többi országot a Kiotó utáni időszakra vonatkozó üvegházgáz-kibocsátáscsökkentési kötelezettségről. Tette ezt annak tudatában, hogy az EU már előtte döntött saját ez irányú céljáról – 20%-os csökkentés 2020-ra –, amit a tagállamoknak be kell tartaniuk. Emellett az Európai Tanács egy 2050-re vonatkozó csökkentési célt is elfogadott, figyelembe véve azt a szakértői konszenzust, amely szerint a veszélyes mértékű éghajlatváltozás kockázata csak akkor kerülhető el, ha a földfelszín átlagos hőmérséklete nem emelkedik 2 °C-nál többel az ipari forradalom előtti szint fölé. Ehhez az iparilag fejlett országoknak 80–95%-kal kell csökkenteniük üvegházgáz-kibocsátásukat az 1990-es szinthez képest. Írásunk ennek megvalósíthatósági lehetőségeit vizsgálja.

Szerző: Pató Zsuzsanna
Az egyetemes szolgáltatásszabályozása a hazai és a szomszédos országok villamosenergia-piacain

A 2010-ben hivatalba lépő új kormány egyik első lépései között volt az egyetemes szolgáltatói áram- és gázárak megállapításának teljes mértékben való miniszteri jogkörbe rendelése, visszavonva ezáltal a Magyar Energia Hivataltól az évközi ár-felülvizsgálati és ármódosító jogkört. E fejlemény kapcsán megvizsgáltuk, hogy a szomszédos uniós tagországok hazánkhoz képest milyen villamos energia egyetemes szolgáltatói árszabályozási rendszert működtetnek.

Szerzők: Paizs László, Szolnoki Pálma