Modellezés / Szabályozási energia modellezés

A szabályozási energiaárak modellezését és előrejelzését az EBEMM modell (European Balancing Energy Market Model) segítségével tudjuk elvégezni. Ez a modell az aFRR platform működését veszi alapul, melynek segítségével nemzetközi szinten optimalizálja a tartalékkapacitások igénybevételét. A modell versenyzői piacot feltételez, mivel a szabályozási energia cseréjét szolgáló platformok indulását követő piaci helyzetet írja le. A célfüggvény a társadalmi jólét maximalizálása, amit azonban megkötésekkel kell alkalmazni az egyidejű, ellentétes irányú aktiválások tiltása miatt. Ezeknek az ellentétes irányú áramlásoknak a nettósítása automatikusan megtörténik. A modellezés statikus, vagyis minden órára külön optimalizációt csinálunk, melynek eredményeként előrejelzést kapunk minden órára és országra a szabályozási energia árára vonatkozóan.

INPUTOK

 • Az Európai Árampiaci Modell (EPMM) outputjai: rendelkezésre álló tartalékok, ajánlati ár, határkeresztező kapacitások
 • Statisztikai előrejelzés a szabályozási energia igényre

LEFEDETTSÉG ÉS RÉSZLETESSÉG

 • Területi részletesség: Országos szint
 • Területi lefedettség: PICASSO platform tagok
 • Időbeli részletezettség: órás

OPTIMALIZÁLÁSI LOGIKA

 • Jólétmaximalizálás a nettósítást figyelembe véve

EREDMÉNYEK

 • Pozitív és negatív aktivált szabályozási energia
 • Pozitív és negatív szabályozási energia ára
 • Szabályozási energia nettósítás

FŐ FELHASZNÁLÁS

 • Szabályozási- és kiegyenlítő energia árak szcenárióalapú becslése
 • A szabályozási energia platformok várható hatásának elemzése
 • Az erőművek aktiválásban való részvételének elemzése