Kiadványok / Publikációk
Fenntartható vízgazdálkodást és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv végrehajtását elősegítő gazdaságszabályozási koncepcióreferált cikkek Megjelent: 2017. augusztus 14.

A 2015-2021 időszakra vonatkozó második vízgyűjtő-gazdálkodási terv-továbbiakban VGT2-keretében kidolgozott gazdaságszabályozási koncepció miközben megfelel a VKI követelményeinek és az ún. ex ante feltételeknek, egy összefüggő, egymást feltételező és egymás hatásait erősítő rendszerként mutatja be a hazai vízgazdálkodási problémákra kidolgozott gazdaságszabályozási eszközöket. A cikk célja ennek az átfogó szemléletnek az ismertetése. A koncepció a rövid távú, 2016-ig bevezetendő ex ante feltételek végrehajtásán túl számos olyan javaslatot tett, aminek kidolgozása és bevezetése a VGT2 időszakában 2018-ig vagy azt követően javasolt. A javaslatok összhangban vannak a Kvassay Jenő Terv / Nemzeti Vízstratégia célkitűzéseivel. A problémafeltárás alapján a legfontosabb és sürgető intézkedés a vízvagyon megőrző használatát biztosító államigazgatási tevékenységek megerősítése. Erre a stabil hatósági tevékenységre tudnak ráépülni a korlátos vízkészletekkel való gazdálkodás és a vízgazdálkodási infrastruktúra korlátos kapacitásaival való gazdálkodás szabályrendszerei. Ugyanakkor az infrastruktúra gazdálkodás és a készletgazdálkodás intézkedései által kialakuló gazdasági döntési tér az, amiben a vízpolitika saját eszközrendszerén keresztül ösztönző hatást lehet gyakorolni a vizek állapotára döntő hatással lévő területhasználati gyakorlat ésszerűsítésére (pl. a tápanyagterhelés csökkentésének kérdésében). A vízgazdálkodás, a vízi szolgáltatások kívánatos irányba mozdítását, a hatékony erőforrás használatot nem a műszaki ismeretek hiánya akadályozza. A szükséges irányba való elmozdulás akadálya a gazdasági érdekeltség tisztázatlanságaiból fakad. E tisztázatlanság akadályozza meg, hogy olyan műszaki-ökológiai megoldásokat lehessen életre hívni, amelyek között már pénzügyileg is fenntartható módon lehet vízgazdálkodási tevékenységet folytatni (pl. belvízgazdálkodás, öntözés). A gazdasági érdekeltség tisztázásához és a hatékony, fenntartható megoldások kialakításához szükséges a gazdasági-szabályozási eszközök megfontolt alkalmazása.

Elérhető a kiadó honlapján

Szerzők
Kapcsolódó termék