Kiadványok / Publikációk
SEERMAP COUNTRY REPORTSkönyvek, fejezetek Megjelent: 2017. október 20.

A SEERMAP projekt országjelentései részletesen mutatják be a Dél-kelet európai régió villamos-energia szektorainak hosszú távú forgatókönyveit 2050-ig. A jelentések betekintést adnak annak a modellezési munkának az eredményeibe, melyek több modell, köztük a REKK Európai villamos modelljének (EEMM), gázmodelljének (EGMM), a TÜV GREEN-X megújulós, az OG Research makrogazdasági és az EKC hálózati modelljének együttműködéseként jött létre. A jelentések mellékletei részletes táblázatokban mutatják be a nemzeti villamos-energia szektorok hosszú távú fejlődési pályáit, melyekre a következő átalakulások jellemzőek: erőteljes növekedés a megújuló alapú energiatermelésben, a szenes termelés visszaszorulása és az ennek eredményeképp csökkenő CO2 kibocsátás csökkenése. A földgáz alapú villamos-energia termelés növekedése átmenetinek tűnik a régióban, 2040 után jellemzően a jelenlegihez hasonló minimális szerepe van.

A publikáció a REKK Alapítvány támogatásával jött létre.