Publications / Research Papers
Kiskereskedelmi verseny és szolgáltatóváltás a magyarországi árampiaconVerseny és szabályozás 2011 - books, chaptersPublished: 1 of January, 2011

Tanulmányunkban a szolgáltatóváltás és a kiskereskedelmi verseny összefüggéseit vizsgáljuk az áramszektorban. Az első részben az árampiaci szolgáltatóváltás okaival és akadályaival foglalkozunk egy háztartások körében végzett európai uniós felmérés eredményeire támaszkodva. A tanulmány második részében az árampiaci szolgáltatóváltás magyarországi helyzetét vizsgáljuk a fennálló szabályozási és piaci feltételrendszer tükrében. Az elemzésből kiderül, hogy a magyar háztartások csak kismértékben váltanak szolgáltatót, ami elsősorban az egyetemes szolgáltatási rendszeren keresztül fenntartott nyomott árú villamosenergia-vásárlás lehetőségével magyarázható. Az üzleti felhasználók esetében ugyanakkor a kereskedőváltás egyre gyakoribb. Az elmúlt egy-két évben több tényező is segítette az üzleti felhasználókért folyó szolgáltatói verseny élénkülését. A felhasználói oldal alkupozícióját erősítette a gazdasági válság okozta kereslet-visszaesés. A kiskereskedelmi versenynek újabb lendületet adott az a tény is, hogy a kedvező nagykereskedelmi piaci folyamatok eredményeként a versenypiaci végfelhasználói árak 2011-ben a hatósági árazású szegmens végfelhasználói árai alá süllyedtek, aminek következtében a verseny hatóköre most már az egyetemes fogyasztásra jogosult üzleti felhasználókra is kiterjedhet.

Available at the publisher's website