Kiadványok / Cikkek
Európai uniós gázellátás-biztonsági szabályozás lépett érvénybeMegjelent: 2011. március 1.

2010. december 2-án hatályba lépett az unió új, a közösség gázellátás-biztonságának javítását célzó rendelete [az Európai Parlament és a Tanács 994/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről]. Az új szabályozás a 2009. januári gázkrízisre adott uniós válasz markáns elemének tekinthető, és végrehajtása egyaránt lényeges változást eredményezhet hazánk ellátásbiztonsági helyzetében és gázpiaci pozíciójában. A Szabályozás kötelező érvényű, tagállami jogszabályi átültetést nem igényel. Célját egyrészt a tagállamok gáz infrastruktúrájára és egyes kiemelt szolgáltatásokra vonatkozó minimumkövetelmények előírása révén, másrészt tagállami szinten megvalósítandó, de uniós szinten koordinált válságmegelőzési és -kezelési tervezési rendszer fokozatos bevezetésével igyekszik elérni. A Szabályozás infrastruktúrára vonatkozó követelményeinek rövid összefoglalása után egyszerű mutatószámok segítségével vizsgáljuk, hogy a régió egyes országai – köztük Magyarország – milyen pozícióban vannak a jogszabályban foglalt ellátásbiztonsági minimumkövetelmények teljesítésének jelenlegi szintje alapján. Kitérünk arra is, hogy mely régióbéli partnerekkel tűnhet érdemesnek krízismegelőzési és -kezelési cselek- vési terveket kidolgoznia Magyarországnak

Szerzők
Kapcsolódó termék