Modellezés / TIMES modellezés

A HU-TIMES modellt a REKK fejlesztette ki a Nemzetközi Energiaügynökség által létrehozott TIMES módszertanból, mely a teljes magyar energiaszektort lefedi. A modellben megjelennek a hazai villamosenergia- és távhő szektorok technológiai és gazdasági, valamint a végfelhasználói szektorok keresleti-oldali jellemzői. A modell segítségével forgatókönyvelemzés végezhető az egyes energiapolitikai célokhoz szükséges addicionális költségekről, melyek a referencia szcenárióhoz képest adódnak. Ahhoz, hogy a HU-TIMES modell a legaktuálisabb és legpontosabb paraméterekkel rendelkezzen, az információkat az iparági szereplőkkel folytatott egyeztetéseken, valamint a hazai és nemzetközi irodalomban fellelhető adatokból gyűjtöttük. Ezek alapján igyekeztük mind a kereslet-, mind a kínálatoldali jellemzőket a legpontosabban meghatározni.

A modell elsődleges eredményei között szerepelnek az alkalmazandó technológiák, valamint ezek beruházási és működtetési költségeinek a meghatározása. Továbbá a modell képes megbecsülni a három legnagyobb üvegházhatású gáz (ÜHG) – a szén-dioxid (CO2), metán (CH4) és dinitrogen-oxid – kibocsátását, lévén ezen kibocsátások közvetlenül az egyes energiahordozókhoz lettek hozzárendelve, amelyből adódik, hogy az ÜHG kibocsátás nemcsak mint eredményváltozó, hanem mint korlát is beépíthető a modellbe. Így az ÜHG kibocsátás elhárításának költségei is tanulmányozhatók, mind szektorális, mind technológiai szinten.

INPUT ADATOK

 • Energiahordozók költségei, ÜHG emissziós faktorok
 • Technológiai költségek
 • Macroökonómiai indikátorok (pl. lakosságszám, GDP)

LEFEDETTSÉG ÉS RÉSZLETESSÉG

 • Földrajzi lefedettség: országos szintű
 • Földrajzi részletezettség: Magyarország
 • Időbeni részletezettség: 96 referencia időpont, éves bontás, hosszú időtáv (2030-2050)

OPTIMALIZÁLÁS

 • Részleges rendszerköltség minimalizálás

EREDMÉNYEK

 • Energiafelhasználás
 • Technológiák felhasználása
 • Teljes rendszerköltség
 • ÜHG kibocsátás (CO2, CH4, N2O)
 • Elhárítási költségek

FŐBB ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

 • Költségszámítás
 • Szabályozási politikák hatásvizsgálata a magyar energiapiacokra
 • A különböző energiaszektorok kölcsönös függőségeinek/ráhatásainak vizsgálata