Elemzések
Módszertani útmutató a Keleti Partnerség infrastruktúra projektjeinek értékeléséhezFeltöltve: 2018. december 11.

Az elemzés célja a Keleti Partnerség tagjai számára egy olyan módszertan kialakítása, mely villamosenergia- és földgáz infrastrukturális projektek közgazdasági értékelésére alkalmas. A tanulmány egy olyan költség-haszon elemzési módszertant mutat be, mely megfelel a 347/2013 EU rendelet szellemének. Fő kérdésünk az volt, hogy az ENTSOG és a REKK által alkalmazott modellezési feladat, vagy egy ennél egyszerűbb, monetizált indikátorokon alapuló excel alapú elemzési keretrendszer is elegendő a projektek értékelésére.

A tanulmány első lépésben bemutatja a Keleti Partnerség országainak energiapiacait. Ezt követően három megközelítést teszteltünk a projektértékelési szempontból:

  • a projektek értékelése egyszerű indikátorokkal
  • a DG Regio módszertanának alkalmazása
  • a PECI/PMI projektekben alkalmazott módszertan alkalmazása

Végül a project értékelést bemutató folyamatábrát és az értékeléshez szüksége adatigényt vázoltuk.

A módszertant gyakorlati példákon tesztelve arra a megállapításra jutottunk, hogy a DG Régió módszertana alkalmatlan a Keleti Partnerség országokban gáz infrastruktúra értékelésre, mivel ezen országok számára a földgáz infrastruktúra haszna elsősorban nem a fenntarthatósági (CO2 megtakarítási) szempontból származik.

Az egyszerű ellátásbiztonsági és piaci likviditási mutatók korlátozottan alkalmasak a projektek hasznainak érzékeltetésére, de természetszerűleg nem alkalmasak a hasznok monetizálására.

A regionális piaci hatások monetizálására nélkülözhetetlen a gáz- és árampiaci modellezés, ezért amennyiben (technikailag) lehetséges, a projekteket modellezni kell.