Elemzések
Tanácsadás az Energy Community Titkársága megbízásából az Energia Közösség Közös Érdekű Projektjeinek (PECI és PMI) kiválasztásábanFeltöltve: 2020. július 1.

A REKK és a DNV GL immár negyedik alkalommal nyújtott szakmai támogatást az Energiaközösség (Energy Community) szakmai munkacsoportjainak a közös érdekű infrastruktúra projektek kvantitatív és kvalitatív értékeléséhez. A konzorcium kialakított egy projekt értékelési módszertant, majd az elfogadott módszertan alapján értékelte a benyújtott infrastruktúra projekteket.
Az értékelés egy előzetes vizsgálatból és egy modellezési és indikátor számítási szakaszból állt. Az előzetes értékelés során megvizsgáltuk, hogy a benyújtott projektek megfelelnek-e a 347/2013 EU rendelet Energy Community által adoptált változatában szereplő általános és specifikus kritériumoknak, illetve a benyújtott projektadatokat verifikáltuk.
Az előzetes kritériumoknak megfelelt 25 projektet (6 villamos energia hálózati és 17 gázhálózati és 2 olaj infrastruktúra) értékeltük.
A villamosenergia és gázhálózati infrastruktúra projektek esetében a módszertan két lépésen alapult. Első lépésben a modellezésen alapuló költség haszon vizsgálatát végeztük el a projekteknek és kiszámítottuk a társadalmi nettó jelenértékét. Ez az indikátor szerepelt az elemzésben a legnagyobb súllyal (60%). Második lépésben a nem monetizálható hasznok esetében további indikátorok (a rendszerbiztonság, a projektek előrehaladottsága, a piaci versenyhez elősegítése, stb.) kerültek kialakításra, az indikátorok 1-5 skálán pontokat kaptak és a súlyokkal beszorozva megkaptuk minden egyes projekt összpontszámát. Az ily módon sorrendbe állítható projektlista és a részletes érzékenységvizsgálatok eredménye alapján hozta meg a tagállamok képviselőiből álló csoport a döntését az előzetes PECI/PMI listáról.

A tanulmány elérhető az Energy Community honlapján

A 2020 évi PECI/PMI lista elérhető az Energy Community honlapján