Elemzések
Az épület szektor földgázkeresletének becslése a nyugat-balkáni régióbanFeltöltve: 2022. február 1.

Korábbi tanulmányunkban bemutattuk és jellemeztük a nyugat-balkáni országok (WB6) földgázpiacait és hálózatát, és azt találtuk, hogy a régió komoly ambíciókat táplál a gázhálózat fejlesztésben. A hálózatfejlesztési tervek hátterét a régió országainak nemzeti fejlesztési tervei alapján prognosztizált jelentős gázkeresletnövekedési várakozás adja. A gázkereslet-növekedés egyfelől a széntüzelésű erőművek gázra átállításából, másfelől az ipari és lakossági szektorok gázkereslet-növekedéséből eredne.
A földgázinfrastruktúra kiépítése és a gázfűtés elterjedése az épület szektorban erős lock-in hatással járna. Ezért érdemes megvizsgálni, hogy valóban a földgáz-e a legköltséghatékonyabb fűtési mód az épület szektorban – teljes rendszer költséget tekintve, beleértve a hálózatfejlesztést, a háztartás egyedi beruházásait, a tüzelőanyag- és üzemeltetési költségeket a teljes élettartamra vetítve. Fontos azt is bemutatni, hogy klíma szempontból milyen hatásai lennének a földgázfűtés elterjedésének a hosszú távú dekarbonizációs stratégiák fényében.
A tanulmány első része számszerűsíti az földgáz átviteli és elosztóhálózat kiépítésének költségét. A tanulmány második része egy háztartás szemszögéből mutatja meg a gázra való áttérés költségeit, és más alternatív fűtési módokkal hasonlítja azt össze. Egyszerűsített épület szektor modellezéssel megmutatjuk a földgázkeresletet meghatározó fontosabb tényezőket, és érzékenységvizsgálatokkal megmutatjuk a gázkereslet potenciális szintját a WB6 régióban.