Elemzések
European Electricity Market Model fejlesztésFeltöltve: 2012. október 1.

A 2011-2012-ben továbbfejlesztett European Electricity Market Model (EEMM), amely most már a teljes Európai régiót lefedi, nemcsak a termelési oldalt, hanem a hálózatot is átfogóan modellezi. A projekt során két fontos európai fejlemény is elemzésre került: egyrészt a német atomerőművi bezárás hatását, másrészt a tervezett nemzetközi hálózati fejlesztések hatását az európai árampiacra.

A 2011-es német nukleáris bezárási döntés hatásvizsgálata

A 2011 májusi döntés a teljes német nukleáris kapacitás bezárásáról döntött 2022-es véghatáridővel. Nyolc reaktort már 2011-ben bezártak, mely meglévő nukleáris kapacitás 41%-át jelentette. Az elemzésünk a következő területekre koncentrált: (1) az európai nagykereskedelmi árakban történő változásokra, (2) a Németországon kívül is fellépő kapacitás-összetétel változásokra (3) a villamos energia külkereskedelmében történő változásokra (4) valamint az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának változására a 2012-2020-as időtávon.

A nemzetközi villamosenergia-hálózat fejlesztésének hatásai

A Harmadik Energia Csomag 2009-es elfogadása óta az Európai Bizottság sokkal aktívabb szerepet vállalt az európai villamosenergia- és gáz-hálózati fejlesztések koordinálásában. Ez az aktívabb szerep magával vonja, hogy a hálózati fejlesztések határon átnyúló hatásainak elemezését is még széleskörűbben kell elvégeznie. Az EEMM modell segítségével elemezzük az ENTSO-E Tízéves Hálózati Fejlesztési Tervében szereplő nemzetközi hálózati fejlesztések jóléti hatásait, mely magában foglalja a termelői és fogyasztói többletek változását az európai régió országaira.