Elemzések
A versenyzővé alakított szabályozási energia piac működésének vizsgálata piacelemzési és piacszimulációs eszközökkelFeltöltve: 2007. január 1.

A kutatási projekt célja, hogy a hazai szabályozási energia piac versenypiaccá alakításával összefüggésben a piac várható működését kvantitatív módszerekkel elemezze. A vizsgálat kitér a szabályozási energia árak előrejelzésére és a szabályozásban kulcsszerepet játszó erőművek viselkedésének modellezésére. Az elsődleges cél, hogy az elemzés közgazdaságilag helytálló képet adjon a jövőbeni szabályozási energia piacon várható piaci erőviszonyokról, a piachatalmi problémák megjelenésének esélyeiről és azok szűk értelemben vett, szabályozási energia árakban lecsapódó következményeiről.