Események / Workshopjaink
A felszínalatti vízkészletek jobb hasznosításának szabályozás-oldali akadályai2016. november 15. - REKK PiacMonitoring Klub, Budapest

A felszín alatti, elsősorban termál készletekben rejlő lehetőségek jobb kihasználása előtt jelenleg több akadály tornyosul. Ez a helyzet jellemzően hiteles adat, információ hiányként fogalmazódik meg, de véleményünk szerint a valódi ok a készletgazdálkodás közgazdasági értelemben vett szabályozási kereteinek a hiányából fakad . A szabályozás társadalmi célja alapvetően a rendelkezésre álló készletek minél nagyobb értékteremtés érdekében történő - fenntartható - felhasználása lenne. Ennek keretében jelentkező feladat egyrészt a nem kihasznált készletek rendelkezésre bocsátása, másrészt a többi hasznosításhoz képest alacsonyabb hozzáadott értéket teremtő készlethasználatok szembesítése a párhuzamos igényekkel és dinamikus alkalmazkodásra ösztönzésük. E szabályozási keretrendszer hiányában a hasznosítás fejlesztésének kérdései gyakorlatilag menetrendszerűen visszahullanak arra a mennyiségi kérdésre, hogy lehet-e tudományos eszközökkel indokolni további kitermelések készletbe/gazdálkodásba vonását.
Véleményünk szerint az EU Víz Keretirányelvének előírásai nem csak a jogi alapokat teremtették meg. Az irányelv alapján készülő Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv elegendő információt biztosít ahhoz, hogy egy közgazdasági szemléletű szabályozás alapja legyen. Ami a tapasztalataink szerint hiányzik, az az érintettek (víz- és vízhő-hasznosítók, szabályozóhatóságok és a tudományos hátteret biztosítók) közötti struktúrált párbeszéd. Ennek a folyamatnak az elindulásához szeretnénk lehetőséget teremteni a REKK Alapítvány Piac Monitoring Klubjának keretei között.

Térkép
Kapcsolódó termékek

Az esemény a REKK Alapítvány támogatásával valósult meg.