Kiadványok / Piaci jelentés
Jelentés az energiapiacokról 2010. évi I. számMegjelent: 2010. március 1.
Van-e alapja a hazai kiegyenlítőenergia-árak magas szintjének? | Észrevételek a magyar határkeresztező kapacitások allokációjához | Az elmúlt időszak földgázfogyasztásának alakulása Magyarországon | A magyar energiafogyasztás várható alakulása 2020-ig

Tartalomjegyzék

Van-e fundamentális alapja a hazai kiegyenlítőenergia-árak jelenlegi magas szintjének?

Miközben a tavalyi évben a hazai és a szomszédos országok villamosenergia-piacait jelentős áresés jellemezte, a pozitív kiegyenlítő energia elszámoló ára Magyarországon több mint 50%-ot emelkedett. Cikkünkben azt a kérdést járjuk körül, hogy indokolható-e a magyar kiegyenlítőenergia-árak jelenlegi magas szintje. Elemzésünkben a hazai kiegyenlítőenergia-árak alakulását a magyar spot árakkal, a szabályozó erőművek tüzelőanyag-költségeivel, valamint más európai országok kiegyenlítőenergia-áraival összevetve vizsgáljuk.

Észrevételek a magyar határkeresztező átviteli kapacitások allokációjának módjához

Írásunkban azt vizsgáljuk, hogy a határkeresztező átviteli kapacitások magyar oldali allokációs rendszere elősegíti-e a rendelkezésre álló fizikai infrastruktúra lehető legnagyobb kihasználását. Elemezzük az éves és havi határkeresztező kapacitásaukciók jellemzőit, bemutatjuk a MAVIR aukciós bevételeinek alakulását, és végül az allokációs eljárásra vonatkozó olyan kisebb módosítási javaslatokat fogalmazunk meg, amelyekkel lényegesen javítani lehetne a nemzetközi szállító- infrastruktúra igénybevételének feltételein.

Az elmúlt időszak földgázfogyasztásának alakulása Magyarországon

Cikkünkben a magyarországi földgázfogyasztás alakulását mutatjuk be 2008 januárja és 2009 októbere között. Elemzésünk elsősorban leíró jellegű, elkészítése során az Eurostat, a Magyar Energia Hivatal (MEH) és a MAVIR nyilvánosan közzétett adataira támaszkodtunk. Célunk annak feltárása volt, hogy az elmúlt év gázfogyasztásának visszaesése milyen fogyasztásszerkezeti jellegzetességeket mutatott.

Szerző: Kiss András
A magyar energiafogyasztás várható alakulása 2020-ig

Az alábbiakban a nemzeti energiafelhasználásra vonatkozó hosszú távú előrejelzésünk főbb eredményeit ismertetjük. Az energiafogyasztás jövőbeli alakulása az energiaszolgáltató vállalatok szemszögéből nézve és Magyarország uniós kötelezettségvállalásainak teljesítése szempontjából is fontos kérdés. Magyarországnak 2020-ig a teljes bruttó energiafelhasználás 13 százalékát megújuló forrásokból kell fedeznie, emellett 20 százalékos energiamegtakarítást kell elérnie. A százalékos meghatározás azt jelenti, hogy a fenti célok megvalósításához szükséges intézkedéseket az ország energiafogyasztásának várható értékéhez kell igazítani.