Kiadványok / Publikációk
A diszkontráta hatása a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő erőművi befizetésekreVerseny és Szabályozás 2019 - könyvek, fejezetek Megjelent: 2020. március 26.

Az atomerőművek leszerelésének és biztonságos tárolásának igen jelentős költség-igénye van. A hulladékok kezelésének pénzügyi forrását a legtöbb nukleáris tech-nológiát használó országban valamilyen pénzügyi alap fedezi. Mivel a leszerelés és a biztonságos hulladéktárolás költségei az atomerőművi bezárás után merülnek fel – akár több évtizeden keresztül is –, ezért a diszkontráta mértéke kiemelt jelentőségű. Elemzésünkben egyrészt bemutatjuk, hogy milyen elméleti megközelítések alapján határozhatjuk meg a diszkonttényezőt, ismertetjük a különböző európai országok által használt diszkonttényező meghatározásának módját. A vizsgálat során több megközelítésben számszerűsítjük, hogy a különböző diszkontfaktor értéke milyen hatással lenne a Paksi Atomerőmű Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő éves befizetéseire.

Elérhető a kiadó honlapján